Djelatnici

RAVNATELJ: ELVIRA SOKOLIĆ
TAJNIK/RAČUNOVOĐA: VIŠNJA RISEK CVETKO
STRUČNI SURADNICI:
LANA PEPELKO, stručni suradnik logoped
TIHANA MAUHAR, stručni suradnik psiholog

ODGOJITELJI PO ODGOJNIM SKUPINAMA:
BUBAMARE:
MATEJA HOPEK
ZDRAVKA GRANDAVEC ŠPEHAR

PČELICE:
ANA PARLOV
SUZANA POZAIĆ

ZEČIĆI:
MAJA HODALIĆ
IRENA HOPEK

RIBICE:
JASMINKA KRUŠELJ
DRAGICA POZAIĆ
LEPTIRIĆI:
MLADENKA HORVAT
PETRA BABIĆ

VRAPČIĆI:
IVANA DUMBOVIĆ
SNJEŽANA BENKOVIĆ

KUHARICA:
ŠTEFICA BOGI

SPREMAČICE:
ANKICA OŽVALD
LJILJANA BRLIĆ

DOMAR:
IVAN ŠAŠKO
PRODULJENI BORAVAK (PROJEKT „3,2,1 KRENI!“):
MONIKA ŠKOF, odgojiteljica
KATICA ŠAŠKO, kuharica/spremačica
Jelovnik