Djelatnici

RAVNATELJ: ELVIRA SOKOLIĆ
TAJNIK/RAČUNOVOĐA: VIŠNJA RISEK CVETKO
ODGOJITELJI PO ODGOJNIM SKUPINAMA:
BUBAMARE:
SUZANA POZAIĆ
ANA PARLOV

PČELICE:
IRENA HOPEK
MAJA HODALIĆ

ZEČIĆI:
DRAGICA POZAIĆ
JASMINKA KRUŠELJ

RIBICE:
NEVENKA BELUŽIĆ
MLADENKA HORVAT
LEPTIRIĆI:
SNJEŽANA BENKOVIĆ
IVANA DUMBOVIĆ

VRAPČIĆI:
ZDRAVKA GRANDAVEC ŠPEHAR
MATEJA HOPEK

KUHARICA:
ŠTEFICA BOGI

SPREMAČICE:
BISERKA HORVAT
ANKICA OŽVALD

DOMAR:
IVAN ŠAŠKO
Jelovnik