Djelatnici

RAVNATELJ: ELVIRA SOKOLIĆ
TAJNIK/RAČUNOVOĐA: VIŠNJA RISEK CVETKO
ODGOJITELJI PO ODGOJNIM SKUPINAMA:
BUBAMARE:
SUZANA POZAIĆ
MATEJA HOPEK

PČELICE:
IRENA HOPEK
ANA PARLOV

ZEČIĆI:
DRAGICA POZAIĆ
MAJA HODALIĆ

RIBICE:
JASMINKA KRUŠELJ
PETRA BABIĆ
LEPTIRIĆI:
SNJEŽANA BENKOVIĆ
MLADENKA HORVAT

VRAPČIĆI:
ZDRAVKA GRANDAVEC ŠPEHAR
IVANA DUMBOVIĆ

KUHARICA:
ŠTEFICA BOGI

SPREMAČICE:
BISERKA HORVAT
ANKICA OŽVALD

DOMAR:
IVAN ŠAŠKO
Jelovnik