Upisi

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZLATARSKO ZLATO
ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6
ZLATAR, 25.06.2021.

REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ PED.GOD. 2021./2022.

POPIS UPISANIH
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
BROJ LISTE
64/21.
1/21.
22/21.
25/21
37/21.
41/21.
56/21
9/21.
16/21.
26/21.
27/21.
39/21.
42/21.
46/21.
49/21.
60/21.
62/21.
63/21.
65/21.
5/21.
6/21.
10/21.
12/21.
17/21.
23/21.
24.21.
45/21.
BROJ BODOVA
35
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
NAPOMENA:
Roditelji su dužni tijekom srpnja podići zdravstveni karton, obaviti sistematski pregled kod nadležnog liječnika te ga ispunjenog i ovjerenog donijeti prilikom dolaska u vrtić.
POPIS UPISANIH NAKON ISPISA DJECE S PODRUČJA OKOLNIH OPĆINA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BROJ LISTE
28/21.
29/21.
30/21.
36/21
38/21.
40/21.
44/21
47/21.
48/21.
50/21.
54/21.
55/21.
57/21.
58/21.
66/21.
68/21.
BROJ BODOVA
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
NAPOMENA:
Upis djece ovisi o početku rada novih vrtića okolnih općina i premještanju djece iz naše ustanove u njihove.
POPIS NEUPISANIH
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BROJ LISTE
59/21.
69/21.
20/21.
21/21
31/21.
33/21.
35/21
43/21.
19/21.
34/21.
51/21.
53/21.
61/21.
52/21.
14/21.
BROJ BODOVA
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
0
OSTALI
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BROJ LISTE
32/21.
18/21.
2/21.
4/21
7/21.
11/21.
13/21
15/21.
67/21.
BROJ BODOVA
35
30
20
20
20
20
20
20
0
NAPOMENA:
U dogovoru s gradom Zlatarom nastavlja se sufinanciranje u vrtićima i čuvaonama kao i do sada.
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZLATARSKO ZLATO
ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6
OIB: 85368851001
KLASA: 601-02-01/21-1
URBROJ: 2211-341-01/21-48
ZLATAR, 14.05.2021.

Na temelju Pravilnika o upisu i Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U 2021./2022. ODGOJNO-OBRAZOVNU GODINU


1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

2. Zahtjev se podnosi od 14.05.2021. do 31.05.2021. na adresu vrtića, putem maila ili osobno.

3. Uz zahtjev podnositelj je dužan priložiti:
- rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice djeteta
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
- potvrde poslodavca o zaposlenju oba roditelja/skrbnika
- presliku rješenja, potvrda ili uvjerenja radi utvrđivanja prioriteta pri upisu
- u slučaju da podnositelj zahtjeva ima prebivalište van grada Zlatara, treba priložiti potvrdu svoje općine/grada o sufinanciranju

4. Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju djeca:
- s prebivalištem na području grada Zlatara
- roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
- zaposlenih roditelja
- samohranih roditelja
- iz udomiteljskih obitelji
- iz obitelji s troje i više djece
- s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je moguće integrirati u redoviti program
- koja za godinu dana kreću u školu
- roditelja koji primaju doplatak za djecu

Stavke iz točke 4. primjenjuju se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato i na web stranici vrtića www.vrticijaslice-zlatarskozlato.hr najkasnije do 30.06.2021. godine.

Podnositelji Zahtjeva za upis imaju pravo prigovora na Odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta.

Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

Upisana djece počinju ostvarivati program od 01. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom o ostvarivanju programa.
Ravnateljica:
Elvira Sokolić
Napomena:
Prilikom upisa djeteta, potrebno je ispuniti Zahtjev za upis i Podatke o djetetu te priložiti potrebnu dokumentaciju.

Zahtjev za upis u vrtić
Podaci o djetetu
Jelovnik