O vrtiću


Početak rada Dječjeg vrtića u Zlataru je 1954.godina kada je na inicijativu jedne učiteljice oformljena jedna skupina predškolske djece. Značajan porast djece bilježi se 1977./1978.kada je s radom počela i druga odgojna skupina.

30.10.1982. otvoren je novi objekt, a 1992. adaptirana je zgrada prijašnjeg vrtića u zgradu budućih jaslica .Od te godine vrtić, uz 3 mješovite vrtićke odgojno-obrazovne skupine, ima i jednu mješovitu jasličku odgojno-obrazovnu skupinu.

01.01.1997. vrtić se odvaja od Osnovne škole Ante Kovačić Zlatar te počinje djelovati kao samostalna ustanova pod imenom Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar na lokaciji Ulica Kralja Petra Krešimira 6,Zlatar.

Grad Zlatar polako počinje biti mjesto ugodnog boravka i življenja, što se primjećuje po sve većem broju mladih obitelji koje se polako doseljavaju u naš kraj, a time se i povećava potreba za smještajem djece u vrtić. Slijedom toga gradonačelnica Jasenka Auguštan Pentek i članovi gradskog vijeća donose odluku o proširenju zgrade dječjeg vrtića. Sredstva za nadogradnju dječjeg vrtića osigurana su od strane osnivača, Grada Zlatara, i putem mjere 7.4.1. europskih fondova. Radovi su trajali 2 godine te 01.03.2021. vrtić počinje s radom u punom kapacitetu, 6 odgojnih skupina.

01.04.2021. Dječji vrtić i jaslice Uzdanica mijenja ime i svoju djelatnost nastavlja dalje pod nazivom Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato. Primarna uloga naše ustanove je zadovoljavanje potreba djece rane i predškolske dobi i njihovih roditelja s područja grada Zlatara i okolnih općina i gradova koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić. Odgojno-obrazovni rad provodi se fleksibilno u skladu s kurikulumom vrtića, suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od individualnih potreba djeteta, u interakciji s obitelji i širom društvenom zajednicom. Dječji vrtić je mjesto gdje dijete kroz igru uči, stječe znanja i sposobnosti te razvija svoje potencijale. Odgojno-obrazovni djelatnici su ti koji doprinose slobodnom i nesputanom dječjem razvoju.

Cilj nam je naš vrtić učiniti prepoznatljivim u užoj i široj društvenoj zajednici kao ustanovu u kojoj se njeguje kvalitetna, kulturna i topla komunikacija s naglaskom na osiguranju dobrobiti djeteta, razvijanju njegovih kompetencija u cjelokupnom rastu i razvoju. U ostvarivanju toga cilja važna nam je uspostava i održavanje partnerskih odnosa s roditeljima i sredinom u kojoj živimo.

Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato nastojat će svojim odgojno-obrazovnim radom obogatiti djetinjstvo naših malih polaznika, a time i unaprijediti i kvalitetu obiteljskog života u našem gradu.
Jelovnik