Upravno vijeće

Vrtićem upravlja upravno vijeće koje se sastoji od 5 članova. Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine, a čine ga:


– Mirjana Bajzek – predsjednica, članica iz reda Osnivača (e-mail: bajzek.mirjana@gmail.com)
– Biserka Sviben – članica iz reda Osnivača (e-mail: biserka.sviben@yahoo.com)
– Monika Švenda– članica iz reda Osnivača (e-mail: monika.visek@gmail.com)
– Ivana Erdelja Kurešić –  članica iz reda roditelja (e-mail: erdelja.i@gmail.com)
– Tihana Mauhar – članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika (e-mail: psihologinja.tihana@gmail.com)
Jelovnik