Projekti

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZLATARSKO ZLATO
KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6
49250 ZLATAR

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA


3,2,1…KRENI!

Grad Zlatar provodi projekt pod nazivom „3,2,1…KRENI!“. Partner na projektu je Dječji vrtić Zlatarsko zlato. Projektom se uvodi usluga produljenog boravka u Dječji vrtić Zlatarsko zlato kako bi se omogućilo zaposlenim roditeljima, posebice onima koji rade u smjenama, uspješno usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza, dok će se djeci pružiti kvalitetan i edukativan sadržaj i sigurna okolina. Projekt doprinosi boljoj kvaliteti života i obitelji, ali i razvoju cjelokupnog društva. Projektom će se ujedno provesti usavršavanje djelatnika, razvoj posebnih programa i opremanje prostora, a rezultat projekta su stvoreni adekvatni uvjeti za miran i skladan rast i razvoj djeteta u gradu Zlataru.

Cilj projekta je da se kroz uvođenje produljenog rada vrtića do 20:00 sati omogući ostvarivanje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljenje radnog vremena vrtića te pružanje kvalitetnog edukativnog sadržaja za vrijeme njihova boravka u vrtiću. Uvođenjem posebnih programa i edukacijama stručnih suradnika stvorit će se uvjeti kvalitetnog rada s djecom te će se unaprijediti rad vrtića, stvoriti bolji uvjeti za demografsku obnovu, omogućavaju se nova zapošljavanja uz jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih.

Projektom se uvodi produljeno radno vrijeme vrtića do 20:00 sati, zapošljava se odgojitelj, kuharica/spremačica , administrator i psiholog, provesti će se potrebne edukacije stručnjaka te će se uvesti i verificirati novi programi – Dječje folklorno stvaralaštvo, Sportski program i Terapija igrom za čiju će se provedbu provesti edukacije djelatnika vrtića te će se nabaviti potrebna oprema.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 588.110,49 kuna koliko iznose i dodijeljena bespovratna sredstva. Dodijeljeni iznos predstavlja najviši mogući iznos sufinanciranja. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci.

SAŽETAK

Projektom 3,2,1…KRENI! doprinosi se boljoj kvaliteti života i obitelji kroz omogućavanje boljeg usklađivanja privatnog i poslovnog života zaposlenim roditeljima, posebice onima koji rade u smjenama. Projektom se uvode i verificiraju programi: Dječje folklorno stvaralaštvo, Sportski program i Terapija igrom za čiju će se provedbu provesti edukacije djelatnika vrtića i nabaviti potrebna oprema.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTUKORISNIK PROJEKTA: Grad Zlatar
PARTNERI: Dječji vrtić Zlatarsko zlato
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 588.110,49 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA: 588.110,49 kuna
SREDSTVA PRIJAVITELJA: 0,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE: 20 mjeseci
AKTIVNOSTI: - Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
AKTIVNOSTI: - Promidžba i vidljivost
AKTIVNOSTI: - Upravljanje projektom i administracija

Projekt provode Grad Zlatar i partner Dječji vrtić Zlatarsko zlato u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; broj poziva: UP.02.2.2.16

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Trg Nevenke Topalušić 1
10 000 Zagreb
Telefon: 01/5557-303
e-mail: esf@mdomsp.hr
www.mrosp.hgov.hr

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Radnička cesta 177/2
10000 Zagreb
Telefon: 01/5393-2006
e-mail: cesdfc@huzz.hr    
https://www.kzz.hr/

Korisnik projekta:

Grad Zlatar
Park hrvatske mladeži 2
49250 Zlatar
Telefon: 049/466-627
e-mail: grad@zlatar.hr
https://zlatar.hr/

Partner projekta:

Dječji vrtić Zlatarsko zlato
Ulica kralja Petra Krešimira 6
49250 Zlatar
e-mail: vrtic.zlatar@gmail.com
https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
„Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Zlatara.“

O B A V I J E S T
o promjeni radnog vremena Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato
radi provedbe projekta „3,2,1,... KRENI!“ – produljeni boravak djece u vrtiću

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda sklopljen je 03.02.2022. godine od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, kao partner u ovom projektu, temeljem ovog ugovora mijenja radno vrijeme vrtića koje će sada biti od 5,30 do 20,00 sati, maksimalno 20 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Savjetodavnu podršku u provođenju projekta „3,2,1,...KRENI!“ vrtiću i Gradu Zlataru pruža Zagorska razvojna agencija.
Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato s novim radnim vremenom započinje 03.02.2022.
Ovim projektom unaprijeđuje se program rada vrtića uvođenjem kraćih programa i to:
- Folklorno stvaralaštvo
- Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju
- Provođenje sportskih aktivnosti djece u predškolskom odgoju
Navedeni programi verificirat će se od strane Ministarstva obrazovanja i znanosti nakon provedenih edukacija osmero odgojitelja. Radi realizacije projekta zaposlit će se odgojitelj, stučni suradnik – psiholog i kuhar/spremač.
Predviđeno je da će u produljenom boravku vrtića boraviti 20 djece.

Projektom se roditeljima omogućava uspješno usklađivanje privatnih i poslovnih obveza, a djeci kvalitetan i edukativan sadržaj te sigurna okolina.
Ravnateljica vrtića:
Elvira Sokolić
Jelovnik