Psiholog

Dijete nije platno za slikanje, ni dijamant za poliranje.
Nije trofej koji ćete pokazivati svijetu, ni Vaša medalja časti.

Dijete nije ideja, očekivanje ili maštarija, ni Vaš odraz ili nasljeđe.
Nije Vaš projekt ili marioneta.

Dijete je tu da posrne i spotakne se, pokuša i plače, nauči i zabrlja, doživi neuspjeh i pokuša ponovno.
Vaš zadatak je biti podrška i vodstvo djetetu na vlastitom životnom putu!

dr. sc. Shefali Tsabary
4. studenoga 2022.

POSEBNE POTREBE DJECE 

Posebne potrebe djece privremene su ili trajne veće neravnoteže, zaostajanja ili ubrzanja u pojedinim aspektima razvoja ili razvoja u cjelini koja se kod djece različito izražavaju. […]
23. rujna 2022.

PREDŠKOLSKI PSIHOLOG

Posao predškolskog psihologa je pomoći da se djeca, roditeljii odgajatelji dobro osjećaju u vrtiću. Osnovne zadaće u radu predškolskog psihologa su prevencija i rana intervencija. Rad psihologa […]
Jelovnik