Kontakt

Tel./Fax.: 049/466-120


Ravnateljica:

Valentina Ranogajec, mag. praesc. educ.
E:mail: vrtic.zlatar@gmail.com


Stručni tim

Logopedinja: Lana Pepelko Topljak, mag. logopedije

E:mail: logoped.zlatar@gmail.com

Psihologinja: Tihana Mauhar, mag.psych.

E:mail: psihologinja.tihana@gmail.com


Radno vrijeme vrtića: 5:30 - 19:00


Prijem i otpust djece: 5:30 - 17:00