Naš vrtić je siguran!

Ove pedagoške godine naš vrtić uključio se u Erasmus+ projekt „Sigurnije škole i vrtići“ u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece, odgojitelja i učitelja o pripremi za izvanredne situacije, pružanje prve pomoći, psihosocijalnoj podršci te općenito podizanje razine sigurnosti vrtića. Potreba za sigurnošću jedna je od temeljnih ljudskih potreba, a sigurno i stabilno okruženje uvjet je zdravog tjelesnog i psihičkog razvoja djeteta.

S obzirom da smo proteklih godina pogođeni izvanrednim događajima (potresi, pandemija COVID-19, poplave), prepoznali smo važnost provedbe ovakvog projekta u našem vrtiću. Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najranjivijim i najosjetljivijim društvenim skupinama, stoga nam je bilo važno educirati ih o izvanrednim situacijama i kako se ponašati tijekom istih.

U Dječjem vrtiću i jaslicama Zlatarsko zlato u projekt su se uključile četiri odgojno-obrazovne skupine: starija mješovita „Vrapčići“,  srednje mješovite „Leptirići“ i „Ribice“ te mlađa mješovita „Zečići“. Projekt je koordinirala stručna suradnica psihologinja Tihana Mauhar, a aktivnosti su, uz psihologinju, provodile odgojiteljice Irena Hopek, Kristina Šarkanj, Maja Hodalić, Mladenka Horvat i Petra Babić.

Neke od tema koje su provedene u odgojno-obrazovnom radu s djecom su: Priprema za ekstremne vremenske uvjete – ponašanje i oblačenje pri niskim temperaturama, ponašanje i oblačenje pri visokim temperaturama, Priprema za izvanredne situacije – „Ringe, ringe potres!“, Podizanje svijesti o svakodnevnim potencijalnim opasnostima „Smiješ se igrati, ne diraj!, Psihosocijalna podrška – Lice emocija, te Prva pomoć u predloženim problemskim situacijama – „Upoznajmo se s postupcima prve pomoći“.

Sudjelovanjem u programu, provođenjem aktivnosti s djecom i povećanjem sigurnosti vrtića, ostvarili smo oznaku „Naš vrtić je siguran“ za pedagošku godinu 2022./2023. koja će ponosno krasiti pročelje nove zgrade vrtića. 

Napisala: Tihana Mauhar, psihologinja

Jelovnik