Radionica Hrvatskog crvenog križa

U utorak, 14. svibnja, posjetile su nas gđa. Vesna Pavleković i gđa. Marija Štahan Soltić u ime Hrvatskog crvenog križa. S djecom starijih skupina, Vrapčićima i Leptirićima, odradile su kreativnu radionicu postupanja u hitnim situacijama i pružanja prve pomoći. Veliko im hvala na prenesnom znanju i brojnim poklonima za djecu!

Jelovnik