Radionice za roditelje “Svjesno roditeljstvo”

Proteklog tjedna u našem vrtiću provodile su se radionice za roditelje o Svjesnom roditeljstvu pod vodstvom psihologinje Tihane Mauhar. Radionice su pružile roditeljima korisna znanja i alate za razumijevanje i podršku djeci u emocionalnom razvoju, uspostavljanju kvalitetne komunikacije, primjeni pozitivnog discipliniranja, poticanju samostalnosti i autonomije te razvoju kreativnosti i slobodne igre.

Jedna od ključnih tema koja je obrađena na radionicama bila je Emocionalni razvoj djece. Roditelji su dobili uvid u važnost emocionalne podrške i razumijevanja djetetovih osjećaja, a psihologinja je naglasila važnost pružanja sigurne emocionalne baze koja omogućuje djetetu razvoj samopoštovanja i samopouzdanja.

Komunikacija s djetetom bila je još jedna značajna tema. Roditelji su naučili kako uspostaviti otvorenu i empatičnu komunikaciju s djecom, koja podupire razvoj njihove samosvijesti i samopoštovanja. Također, poučeni su o vještinama aktivnog slušanja i izražavanja emocija nužnih za poboljšanje kvalitete komunikacije u obitelji.

Pozitivno discipliniranje treća je tema koju su roditelji istražili na radionicama. Psihologinja je istaknula važnost uspostavljanja jasnih granica i pravila kod kuće, ali isto tako potaknula roditelje da pristupe disciplini s razumijevanjem i poštovanjem. Umjesto kazni i nagrada, naglasila je važnost promicanja suradnje i učenja iz posljedica te razvoja vještina samokontrole kod djece.

Kroz temu Poticanje samostalnosti i autonomije roditelji su dobili savjete o tome kako podržati djetetov razvoj samostalnosti i vještine donošenja odluka. Psihologinja je naglasila važnost dopuštanja djetetu da preuzme odgovornost za određene zadatke i izazove, što pomaže u razvoju njihove samopouzdanosti i osjećaja kompetencije.

Slobodna igra i kreativnost bile su teme posljednjeg susreta, a roditelji su kroz aktivnosti na radionici imali priliku igrati se i biti kreativni. Saznali su zašto je važna slobodna igra u djetetovom razvoju, kao i o načinima poticanja dječje kreativnosti.

Roditelji su izjavili da su im radionice bile iznimno korisne, a kroz trodnevni program pruženi su im vrijedni alati i strategije za stvaranje harmonične i poticajne obiteljske atmosfere koja podržava individualni rast i razvoj djeteta.

Napisala: Tihana Mauhar, psihologinja

Jelovnik