Strategija i misija

STRATEGIJA

Primarna uloga naše ustanove je zadovoljavanje potreba djece rane i predškolske dobi i njihovih roditelja s područja grada Zlatara i okolnih općina i gradova koji imaju potrebu za smještajem djece u vrtić.

Plan i program odgojno-obrazovnog rada provodi se fleksibilno u skladu s kurikulumom vrtića, suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od individualnih potreba djeteta, u interakciji s obitelji i širom društvenom zajednicom.

Program rada polazi od suvremenog shvaćanja djeteta i načina na koji ono uči te se temelji na razvojno-humanističkom integracijskom i fleksibilnom planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa.

MISIJA

Dječji vrtić je mjesto gdje dijete kroz igru uči, stječe znanja i sposobnosti te razvija svoje potencijale. Odgojno-obrazovni djelatnici su ti koji doprinose slobodnom i nesputanom dječjem razvoju i to kroz cjeloživotno učenje, odnosno neprestanim stručnim usavršavanjem, raspravama, razmjenom iskustava s drugim ustanovama, savjetovanjem sa stručnjacima različitih profila te praćenjem novih paradigmi predškolskog odgoja i obrazovanja.
Jelovnik