Vizija

Cilj nam je naš vrtić učiniti prepoznatljivim u užoj i široj društvenoj zajednici kao ustanovu u kojoj se njeguje kvalitetna, kulturna i topla komunikacija s naglaskom na osiguranju dobrobiti djeteta, razvijanju njegovih kompetencija u cjelokupnom rastu i razvoju. U ostvarivanju toga cilja važna nam je uspostava i održavanje partnerskih odnosa s roditeljima i sredinom u kojom živimo.
Dječji vrtić Zlatarsko zlato nastoji svojim odgojno-obrazovnim radom obogatiti djetinjstvo naših malih polaznika, a time i unaprijediti i kvalitetu obiteljskog života u našem gradu.
Jelovnik