Logoped

9. svibnja 2023.

Logopedska čekaonica

Unatrag nekoliko godina, broj djece s komunikacijskim i/ili jezično-govornim teškoćama je u znatnom porastu. Sukladno tome sve je veća potreba i za uključivanjem djece u individualnu […]
Jelovnik