Predškolski psiholog

Posao predškolskog psihologa je pomoći da se djeca, roditelji
i odgajatelji dobro osjećaju u vrtiću.

Osnovne zadaće u radu predškolskog psihologa su prevencija i rana intervencija.

Rad psihologa s djecom obuhvaća:

 • Procjenu psihomotoričkog, kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja i djetetovih potreba prilikom upisa u vrtić
• Praćenje i procjenu uspješnosti prilagodbe
• Prepoznavanje i otkrivanje darovite djece i djece s teškoćama
• Rad na emocionalnom razvoju i odnosu s vršnjacima
• Prevenciji emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju
• Prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja
• Rad na životnim i socijalnim vještinama
• Procjeni razvojnog statusa prije polaska u školu
• Planiranju i provođenju intervencija u kriznim situacijama
te pomoć djeci u prevladavanju stresnih situacija

Rad psihologa s roditeljima obuhvaća:
• Inicijalni razgovor s roditeljima novoprimljene djece
• Informiranje o rezultatima praćenja i psihologijske procjene
• Savjetodavni rad
• Suradnja u planiranju i provođenju postupaka iz rane intervencije
• Educiranje iz područja psihologije
• Promoviranje partnerskih odnosa roditelja i vrtića

Rad psihologa s odgojiteljima obuhvaća:
• Davanje smjernica za opažanje i praćenje razvoja i napretka djece
• Suradnja pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno – obrazovnih potreba djeteta
• Pomoć pri osmišljanju strategija koje odgojiteljima omogućuju podržavanje i poticanje djetetovih kompetencija
• Prati uvažavanje prava djeteta
• Jača kompetencije odgojitelja
• Provodi usavršavanja i educiranje odgojitelja

Rad na razini stručnog tima obuhvaća:
• Izrada i vođenje dokumentacije i evidencije o djeci
• Dokumentiranje i analiziranje pojedinih segmenata odgojno – obrazovnog procesa
• Praćenje kvalitete rada ustanove
• Sudjelovanje u kreiranju promjena s ciljem unapređivanja
• Osmišljavanje i provođenje projekata
• Stvaranje temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih prava
• Ukazivanje na pravne propise i etička pravila
• Kreiranje kvalitetnog okruženja za cjelovit razvoj djeteta

Biti roditelj nije lako jer to podrazumijeva da preuzmete odgovornost za zdravlje i
dobrobit druge osobe, a biti odgovoran roditelj znači vlastiti život i život svoje djece usmjeravati ka cilju postizanja uspješnog obiteljskog okružja. Suradnja s roditeljima nam je izuzetno važna jer djelujemo kao partneri sa zajedničkim ciljem za dobrobit djeteta. Stoga Vas pozivam na suradnju kako bi Vašoj djeci u vrtićkom okruženju mogli pružiti ono što im treba za postizanje svog maksimalnog potencijala.  

Stručna suradnica psihologinja:

Tihana Mauhar, prof. psihologije

Jelovnik