Tko je logoped?

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja komunikacije, jezika i govora.

Poremećaji kojima se bavi logoped su sljedeći:

ŠTO RADI LOGOPED U VRTIĆU?

Logoped je u vrtiću stručni suradnik, član stručnog tima koji je primarno zadužen za praćenje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja sve djece u vrtiću. Probirom, opservacijom u skupini i individualnom procjenom izdvajaju se ona djeca koja imaju neki oblik odstupanja u jezično-govornom razvoju te se po potrebi upućuju na daljnju dijagnostiku u vanjske ustanove. Stoga, logoped u vrtiću već vrlo rano može otkriti pokazatelje određenih komunikacijskih i jezično-govornih teškoća te pravodobnom intervencijom prevenirati njihov nastanak ili ih barem ublažiti u najvećoj mogućoj mjeri. S djecom kod koje se utvrde jezično-govorne teškoće provodi se individualna logopedska terapija.

Još jedna važna zadaća vrtićkog logopeda je rad s roditeljima u obliku savjetovanja, edukativnih radionica i individualnih konzultacija te rad s odgojiteljima u vidu radnih sastanaka, stručnih aktiva i sl. Cilj ovih aktivnosti je podići razinu znanja i kompetencija svih koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces kako bi se svakom djetetu osiguralo adekvatno i poticajno odgojno-obrazovno okruženje u kojem će maksimalno moći ostvariti svoje potencijale.

Jelovnik